سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
در آغاز سرما خود را از آن بپایید و در پایانش بدان روى نمایید که سرما با تن‏ها آن مى‏کند که با درختان . آغازش مى‏سوزاند و پایانش برگ مى‏رویاند . [نهج البلاغه]
وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور